Financien


Bankrekening nieuwtjesdienst : NL98 INGB 0004 3757 69
t.n.v. Fil.Ver. Roden-Leek Nieuwtjes te Roden

Bankrekening rondzendverkeer : NL92 INGB 0003 9300 65
t.n.v. RZV Fil.Ver. Roden-Leek te Leek

Bankrekening vereniging (alg.): NL41 INGB 0003 9466 00
t.n.v. Fil.Ver. Roden-Leek e.o. te Oldehove

Wilt u bedragen onder 15 euro niet per bank overmaken in verband met de kosten die de bank ons berekent?
Wilt u geen bedragen combineren voor de verschillende bankrekeningen?


De contributiebedragen voor het jaar 2018 zijn
- lidmaatschap met Maandblad Filatelie: 50,00
- lidmaatschap zonder Maandblad en huisgenootleden: 27,00

Leden die hun contributie voor 1 januari voldoen, ontvangen een betalingskorting van vijf euro.

Als u een vraag hebt, kunt u de penningmeester ook mailen.